top of page

CARINGBULL

GangBangs

TEST10.png

Beste bewoner, Vorige week zijn er, ten behoeve van het renovatieproject, dakwerkzaamheden uitgevoerd aan de Meidoornweg. Bij deze werkzaamheden is door de aannemer gebruik gemaakt van bladblazers, waarmee er veel stof is vrijgekomen. In overleg met de bewonerscommissie en Hemink, is besloten om de werkwijze aan te passen en daarmee de overlast te beperken. Vanaf donderdag a.s. zullen                                                        de dakwerkzaamheden hervat worden volgens deze werkwijze. Via dit bericht willen wij                                                            uinformeren welke maatregelen er zijn genomen. Wat is er geconstateerd gedurende de                                                        dak werkzaamheden bij blok 1? Bij deze daken zit een isolatieschuim onder de dakpannen                                                                          dat vast zit tussen de panlatten en het dakbeschot. Het isolatieschuim is aan het                                                                       vergaan, waardoor het verpoederd en verkruimeld. Als het schuim wordt aangeraakt                                                                of wordt verwijderd, komt het veelal los en valt het uit elkaar waardoor er ook stof vrijkomt.                                                    In combinatie met wind kan dit zich eenvoudig verspreiden en geeft dit overlast voor                                                             de bewoners. Het schuim is in het laboratorium onderzocht en er is vastgesteld dat dit                                                        materiaal niet schadelijk is voor de gezondheid. Mogelijk kunnen er vezels vrijkomen                                                            die in sommige gevallen irritatie aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Hoe                                                                 wordt de aanpak gewijzigd om de overlast te beperken? Voordat de dakpannen                                                      worden verwijderd wordt er tijdens het opbouwen van de steigers extra netten                                                                            aangebracht, zodat bij het loskomen van de isolatieschuim dit wordt tegengehouden.                                                                        Tevens wordt er voordat de dakpannen worden verwijderd een opvangbak geplaatst van plastic. Vervolgens worden de dakpannen en panlatten verwijderd. Het schuim wordt verwijderd door het los te steken en zoveel mogelijk op te vangen. Zolang het schuim op het dak ligt, wordt het dak zo min mogelijk belopen. Het dak wordt geveegd met een zachte bezem en nagekeken op achtergebleven resten. In de plastic bak worden de grote stukken schuim verwijderd en het plastic Datum Kernmerk Contact Mail Bijlage(n) opgerold, zodanig dat het kan worden afgevoerd. Daarna worden de nieuwe dakplaten aangebracht en afgewerkt. Hoewel deze maatregelen zijn genomen om overlast te beperken, kan het zijn doordat er geveegd wordt er wat stof verspreid kan worden. Het is daarom raadzaam om tijdens het vervangen van de daken, de ramen en deuren gesloten te houden, alsook de ventilatieroosters te sluiten. Ten aanzien van de overige (sloop)werkzaamheden tijdens de dakrenovatie, is het plan van aanpak besproken met de bewonerscommissie. Indien u hier vragen over heeft, kunt u zich richten tot de bewonersconsulente Sandra Heuer. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u deze stellen via e-mail: regionoordwest@vesteda.com

bottom of page